Suomelan alue

Suomela sijaitsee Alhonselän itärannalla. Tonttialue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Vesilahden kulttuurimaisema-alueeseen. Vesilahden kulttuurimaiseman ominaispiirteitä ovat mm. laajat vesistöt, syvälle mantereelle muovautuneet lahdet, hedelmälliset maa-alueet ja näitä ympäröivät metsät.

Suomelan alueella on ollut asutusta rautakaudelta asti. Suomen kuuluisin kansanballadi Elinan surma mainitsee Elinan kotikyläksi Suomelan. Suomelan alueella kulkee myös Klaus Kurjen tie, johon kymmenettuhannet matkailijat ovat tutustuneet. Kierros perustuu pitkälti Elinan surmarunoon 1400-luvun lopulta, mutta sen varrella on nähtävissä ja kuultavissa tarinoita mm. rautakaudelta, Kurki-suvun yli 500-vuotiselta Laukon kartanon hallintakaudelta, Laukon eri omistajasuvuista, Elias Lönnrotista, torpparilakosta ja häädöistä, Laukon peurasta, tämän päivän Laukosta ja Vesilahdesta.

Klaus Kurjen tie