Palvelut

Vesilahti on perustettu 1869. Kunnan pinta-ala on 354 km2 ja väkiluku on 4509, ja on tällä hetkellä yksi Suomen nopeiten kasvavista kunnista. Kunnan palvelut luovat pohjan kaikelle julkiselle ja yksityiselle toiminnalle. Kunnasta löytyvät toimivat vesi- ja jätevesiverkostot, liikenneväylät, asuntoalueet, rakennus- ja ympäristöolojen valvonta, kaavoitus, virkistysalueet ja monet muut viihtyvyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

Vesilahden kunnan koulutoimeen kuuluu kolme vuosiluokkien 0-6 koulua sekä yläaste. Ajanmukaiset koulut tarjoavat hyvät puitteet opiskelulle ja liikunnalle. Koulut ovat saaneet kiitosta tiiviistä yhteistyöstä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelut löytyvät myös Vesilahdelta. Terveyskeskus-, vanhustenhoito-, ja lastentarhapalvelut löytyvät kirkonkylältä.

Yläaste